mirek_foto
Strona główna


Instytut Geografii UKW
Zakład Badań Czwartorzędu

 dr Mirosław Rurek

mirur@(spam)ukw.edu.pl
Panoramy stawów bobrowych

Panoramy stawów bobrowych w okolicy Trzebcin
Panoramy jakie zostały tu zamieszczone zostały wykonane w trakcie badań terenowych w okolicy wsi Trzebciny. Może same stawy nie stanowią potężnych zbiorników, jednak procesy, które zachodzą w ich obrębie przedstawiają działalność tego ssaka w pozytywnym świetle pod kątem palegeograficznym.

                              Staw bobrowy, który powstał w obniżeniu Gołyjon. Na pierwszym planie tama i boczny przelew.

Ten sam (jw.) staw widziany z boku. Jak widać nie mieści się w obiektywie, a jego powierzchnia to 1,2 hektara.

Największy staw bobrowy, który powstał poprzez wypełnienie prawdopodobnie dawnego wyrobiska w dolinie Gajdówki. 
Długość tamy - 26 metrów, szerokość - 1 metr, wysokość - 0,6 metra, a powierzchnia stawu to kilka hektarów!!!

Część centralna stawu. Widać jego zarastanie od brzegu. Dzięki takim procesom zachodzącym w przeszłości mogło
dochodzić na obszarze Niżu Polskiego do powstawania torfów.

Czasem woda zostaje niezupełnie spuszczona ze stawu. Można zauważyć akumulację osadów oraz wkraczanie innej
roślinności niż odpowiada temu siedlisko (trzcina po lewej).

W małych dolinach bobry budują szereg tam. Doprowadzają do powstania tzw. układu kaskadowego na cieku.
W tan sposób może powstać około 10 małych zbiorników, które wzajemnie na siebie oddziaływają.

Tamy bobrowe nie powodują całkowitego zatrzymania wody. Aby nie doszło do zniszczenia tamy przez napierającą
wodę stosują zaniżają tamę przy brzegach. Przepływająca tędy woda ma większą energię i pobudza erozję boczną zboczy. Zjawisko to jest widoczne na zdjęciu powyżej.

Jedno z pierwszych małych podcięć spowodowanych przepływającą bokiem tamy wodą.

Pozostałość po stawie bobrowym. Na zdjęciu doskonale widoczne są strefy akumulacji osadów mineralnych
(jasne miejsca - piaski średnioziarniste redeponowane z sandru) oraz mineralno-organicznych (ciemne miejsca - muły mineralno-organiczne). W tym miejscu tama bobrowa została kilkakrotnie zniszczona przez drogowców, ponieważ zagrażała przepustowi drogowemu. Najlepszym przykładem  rozmycia drogi poprzez erozję wgłębną poniżej tamy bobrowej są zdjęcia z rynny subglacjalnej Gołyjon. 


Have You got question? Send e-mail!
mirur@ukw.edu.pl
 
 
@ Copyright by mirur :)