mirek_foto
Strona główna


Instytut Geografii UKW
Zakład Badań Czwartorzędu

 dr Mirosław Rurek

mirur@(spam)ukw.edu.pl
Zniszczenia wywołane działalnością bobrów
Działalność bobrów (jeśli ktoś za dużo na ich temat nie wie) oceniana jest przeważnie negatywnie.
Na tej stronie zostaną podane przykłady działalności bobrów, które zaobserwowano w południowej części Borów tucholskich. Na początek coś negatywnego :(

Bobry zasiedlając doliny rzeczne budują tamy, które czasem zagrażają różnym obiektom budowlanym, takim jak przeusty drogowe.
Poniżej zamieszczono zdjęcia, które zostały zrobione przed i w trakcie zniszczenia przepustu drogowego w wyniku erozji wgłębnej poniżej
tamy bobrowej.

Zdjęcie powyżej przedstawią tamę bobrową, która ma "zamocowane" rury przelewowe. Metoda ta ma na celu
przyśpieszenie spływu wody ze stawu. Rzeczywistość pokazuje, że nie sprawdza się, ponieważ wloty
rur są zalepione materiałem organicznym.


Staw bobrowy może funkcjonować przez bardzo długi okres czasu, liczony nawet w setkach lat. Poniżej tamy bobrowej dochodzi do wzmożonej erozji wgłębnej, która w tym przypadku doprowadziła do zniszczenia przepustu drogowego wiosną 2012 roku.

Zniszczeniu uległa betonowa konstrukcja mostu, która jak widać na zdjęciu powyżej zapadła się o kilkadziesiąt centymeterów.


Aktywność bobrów wzbudza zaintersowanie nie tylko wśród studentów, ale także wśród ludności lokalnej :)


W obszarach zasiedlonyych przez bobry bardzo często można zauważyć gdzie były w przeszłości tamy bobrowe po takich "reliktach".


Energia spływającej wody ze stawu bobrowego jest bardzo duża i potrafi rozmyć doskonale utwardzony grunt.


Jesienią 2012 roku przepust drogowy został odbydowany.

Have You got question? Send e-mail!
mirur@ukw.edu.pl
 
 
@ Copyright by mirur :)