mirek_foto
Strona główna


Instytut Geografii UKW
Zakład Badań Czwartorzędu

 dr Mirosław Rurek

mirur@(spam)ukw.edu.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Zainteresowania naukowe:

  • geomorfologia fluwialna
  • zoogeomorfologia     

    Prace naukowe

 2003, Morfogeneza Doliny Wełny, prac. mag., Biblioteka Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 

    Artykuły, referaty i streszczenia

Związane z doktoratem


2008, Impact of beaver ponds for accumulation of deposits, wydanie pokonferencyjne na Konferencji Międzynarodowej w Grecji
Link do recenzowanego artykułu zamieszczonego na stronie internetowej konferencji:
http://www.geo.aegean.gr//earth-conference2008/papers/papers/A03ID107.pdf

2008, D. Abłamowicz, M. Rurek, Z. Śnieszko,
Znaczenie badań skutków obecności bobrów w pradziejach dla lokalnych i regionalnych rekonstrukcji paleogeograficznych
Abstract: The importance of analyzing the consequences of ancient beavers’ presence for local and regional paleogeographic reconstructions
Abstrakt referatu przygotowanego na 3rd Symposium of Environmental Archaeology, Archaeozoological research in Poland and Middle - East Europe, Data - Methods - Interpretations, 26 - 29 11 08 Koszęcin, red. D. Makowiecki, R. Abłamowicz, D. Abłamowicz, K. Smiarowski i M. Makohonienko, wydanie konferencyjne, s. 35 - 36

2009, Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością bobra europejskiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski), Promotio Geographica Bydgostiensia, red. Z. Babiński, Wydawnictwo UKW, oddane do druku.

2012, Zmiany srodowiska przyrodniczego zwiazane z obecnoscia bobra (Castor fiber) w dolinach Gajdówki i Zdrojanki (pd. Bory Tucholskie), Promotio Geographica Bydgostiensia, red. M. Więcław, Wydawnictwo UKW w druku


Pozostałe

2006, Wybrane zagadnienia z morfogenezy doliny Wełny, referat na VI Świętokrzyskich spotkaniach geologiczno-geomorfologicznych nt. Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych, red. R. Sołtysik, wyd. IG AŚ Kielce, s 66 - 69.

2009, Charakterystyka wydmy w Wybranowie koło Janowca Wielkopolskiego, Promotio Geographica Bydgostiensia, red. Z. Babiński, Wydawnictwo UKW, oddane do druku.


Have You got question? Send e-mail!
mirur@ukw.edu.pl
 
 
@ Copyright by mirur :)